Tải ngay app XtayPro để trải nghiệm thêm nhiều tính năng hay hơn nữa!

Tạo chuyến đi

Thông tin chung

Kèm hình ảnh

Click hoặc kéo thả ảnh vào đây

Địa điểm và thời gian

Thanh toán

  • XtayPro giữ một khoản tiền của cả hai bên cho đến khi giao dịch thành công. Click xem chi tiết.