Tải ngay app XtayPro để trải nghiệm thêm nhiều tính năng hay hơn nữa!

RequestR44GAW

  • China
  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Chỉ ship, không mua hộ
  • -

Lịch trình

Ngày đi
Ngày tùy ý
Ngày giao hàng
Ngày tùy ý
Phương thức giao hàng
Không

Mô tả

Cặp da

Dịch

Đặc tính hàng hóa

Tên sản phẩm
Không
Số lượng
Không
Đơn giá
Không
Khối lượng
Không
Giá dịch vụ
Không
Xuất xứ
Không

Hình sản phẩm

Hình thức thanh toán

Chưa có hình thức thanh toán nào được chọn.

Chính sách trả hàng
Không
Tiêu chuẩn dịch vụ
Không
Nghĩa vụ người mua
Không

Bronze
0% Giao dịch thành công
UMYH6V

Chia sẻ yêu cầu này